SPOLEČNĚ PODPORUJEME

My v RealGeeku se snažíme nejen vyrábět kvalitní merch a poskytovat našim zákazníkům super služby. Ale snažíme se dělat i něco trochu navíc. Proto pravidelně podporujeme dobročinné organizace, které mění svět k lepšímu. 

Za posledních pár let se nám společně podařilo přispět už přes 100 000 Kč na projekty, které mají smysl a pomáhají.

Celkem jsme částkou 84 500 Kč podpořili zdravotnické organizace jako jsou Lékaři bez hranic poskytující bezplatnou lékařskou péči v rozvojových zemích, Zdravotní klaun, který denně zlepšuje těžké chvíle v nemocnicích dlouhodobě nemocným dětem z celé ČR a v poslední době i projektu Energii lékařům, který se během nejhorších měsíců pandemie Covid-19 zaměřil na pomoc přímo zdravotníkům nasazeným v první linii.

Přesně 40 000 Kč jsme poslali na pomoc lidem v nepříznivých životních situacích, ať už to bylo skrz Dětský Fond UnicefČlověka v tísni podporujícího děti, které kvůli Covid-19 měly ztížený přístup ke vzdělání, nebo podporou konkrétních projektů, kde jsme například našemu táborníkovi z GeekCampu trpícímu DMO pomohli vybrat prostředky na nový handbike potřebný k rehabilitaci.

V současnosti bychom naše dary chtěli zaměřit na ochranu životního prostředí a výsadbu nových stromů, které jsme podpořili prostřednictvím Team Trees založené youtuberem Mr. Beastem.

Díky, že pomáháte s námi ❤️️